Η παγκόσμια τάση για τον τουρισμό "Simplicity and Story telling"

July 5, 2017

Η νέα τάση για τους ταξιδιώτες είναι η απλότητα και οι ιστορίες που συνοδεύουν τον κάθε τόπο. Η Ελλάδα σε αυτό πρωτοπορεί, γιατί ακόμα και σή